Er kunnen geen vorderingen meer worden ingediend
Naam: Y. Yilmaz
Adres: Stephensonstraat 61
Vestigingsplaats: Haarlem
Datum uitspraak: 18-06-2019
Insolventienummer Rechtbank: F.15/19/127 Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem
Rechter-commissaris: mr. M.M. Kruithof
Curator / bewindvoerder: mr L.J. van Apeldoorn Jr
Bijzonderheden: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 26 mei 2020 Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 26 mei 2020
Status: Afgesloten