Insolventie gegevens

J&D Nails V.O.F.

Naam: J&D Nails V.O.F.
Adres: Vughterstraat 43A
Vestigingsplaats: 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak: 25-07-2017
Insolventienummer Rechtbank: F.01/17/270 Rechtbank Oost-Brabant, locatie Den Bosch
Rechter-commissaris: mr. VGT van Emstede
Curator / bewindvoerder: mr. H.J. School
faillissement
Bijzonderheden: geen
Status: Open
Handelend onder de naam / namen:: Queen Nails
Vordering indienen Mijn vorderingen
Crediteurenlijst tonen