Insolventie gegevens

F. Aater

Naam: F. Aater
Adres: Stationsplein 1
Vestigingsplaats: Breda
Datum uitspraak: 30-10-2018
Insolventienummer Rechtbank: F.02/18/311 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Curator / bewindvoerder: mr C.A.G. Krüger
faillissement
Bijzonderheden: Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 18 juni 2019
Status: Afgesloten
Handelend onder de naam / namen:: SPC Logistics
Meijer en Partners Chauffeursdiensten
De wettelijke termijn voor het indienen van vorderingen is geƫindigd
Vordering indienen Mijn vorderingen
Crediteurenlijst tonen